AL 44-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 12-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 10-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN 
DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 17-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 5-LEA SIMPOZION "ROMÂNIA DODOLOAȚĂ"
AL SOCIETĂȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
Manifestări însoţite de expoziţia medicală specializată
  , ediţia a 17-a

09 - 13 MAI 2018

Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România

WORKSHOP BAVA

Data: 12 mai 2018
Durata: 08.30 - 13.00
Locație: Sala 6 - Hotel Caraiman

Taxă de participare: gratuit (exclusiv pentru membri BAVA)
Modalitate de înscriere: exclusiv prin completarea formularului de înregistrare disponibil AICI.

Important!
La acest workshop se pot înscrie doar membrii BAVA înregistrați la Congresul SRATI 2018 (formular de înregistrare completat și taxa de înregistrare achitată)!
Vă rugăm ca în cel mai scurt timp să achitați cotizația de membru în valoare de 100 RON pentru medicii primari / specialiști și 50 RON pentru medicii rezidenți în contul de mai jos: 
RO45 RZBR 0000 0600 1859 2058 LEI deschis la RAIFFEISEN BANK Sucursala Dorobanti
În cazul în care ați achitat deja cotizația, vă rugăm să trimiteți dovada plății la registration@sraticongres.ro.

La finalul evenimentului fiecare participant va primi un document electronic de atestare a participării la workshop, fără puncte EMC.
Orele de educație medicală continuă aferente workshopului sunt incluse în punctajul acordat Congresului SRATI 2018.

Program

08:30 - 08:45
Abordul vascular ecoghidat - ghiduri de bună practică medicală

Echographically guided venous access - good clinical practice guidelines
Dana Tomescu (Bucharest, Romania)

08:45 - 09:00
Prevenția infecțiilor asociate cateterelor intravasculare

Prevention of catheter related blood stream infections
Mihai Popescu (Bucharest, Romania)

09:00 - 09:15
Ecografia Doppler vasculară pentru abordul vascular

Echographic principles of venous access
Liana Văleanu (Bucharest, Romania)

09:15 - 11:00
Sesiuni practice

Practical sessions

11:00 - 11:15
Pauză de cafea și vizitare expoziție

Coffee break and exhibition visiting

11:15 - 13:00
Workshop - BAVA - Sesiuni practice

Workshop - BAVA - Practical sessions

Instructori / Trainers:
Dana Tomescu (Bucharest, Romania)
Mihai Popescu (Bucharest, Romania)
Liana Văleanu (Bucharest, Romania)
Ecaterina Scărlătescu (Bucharest, Romania)
Mara Ștefan (Bucharest, Romania)
Andrada Tudor (Bucharest, Romania)
Alexandra Marcu (Bucharest, Romania)

Sesiunea 1: Asepsia și antisepsia în abordul vascular ecoghidat
Session 1: Asepsia in central venous catheterization

Sesiunea 2: Abordul vascular intra-osos
Session 2: Intraosseous venous access

Sesiunea 3: Cateterele central inserate periferic
Session 3: Peripherically inserted central catheters

Sesiunea 4: Abordul vascular venos central
Session 4: Central venous catheters