AL 44-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 12-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 10-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN 
DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 17-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 5-LEA SIMPOZION "ROMÂNIA DODOLOAȚĂ"
AL SOCIETĂȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
Manifestări însoţite de expoziţia medicală specializată
  , ediţia a 17-a

09 - 13 MAI 2018

Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România

DOCUMENTE DE PARTICIPARE ASISTENȚI

Toţi participanţii înscrişi vor primi un document de participare cu menţiunea orelor de Educaţie Medicală Continuă (EMC) cu care au fost creditate evenimentele SRATI 2018 de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Documentele cu credite pentru asistenţi vor fi emise direct de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenţilor Medicali din România după închiderea evenimentelor SRATI 2018.
Documentele cu credite vor fi transmise ulterior prin poștă - la adresa completată în Formularul de Înregistrare online, de către compania Ralcom Exhibitions srl..

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Congres și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, deschis pe perioada Congresului în holul Hotelului Palace.

Tabelul de prezență și fișa trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți din Hotel Palace sau o pot descarca și completa înainte de începerea evenimentului.

În cazul în care fișa este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți din holul Hotelului Palace, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Congres.

Important:
Vă rugăm să vă asigurați că CNP-ul completat în fișa de evidență este cel corect, acesta trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R.
Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.
Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Congresului și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.

După închiderea manifestării, documentele de participare vor fi trimise prin poștă de secretariatul Congresului către asistenți pe adresa profesională completată în formularul de înregistrare la eveniment.
Până la emiterea certificatului de către O.A.M.G.M.A.M.R., în conturile my.ralcom.ro ale asistenților vor fi disponibile certificatele de participare fără credite EMC, care să ateste participarea la Congres.
Participanții vor putea descărca aceste documente numai după primirea datelor de acces ale contului personal şi completarea chestionarului de evaluare disponibil în cont. Informaţiile necesare accesului vor fi transmise prin e-mail tuturor participanţilor la eveniment.

Fiecare cont va avea asociată o adresă de e-mail unică şi va conţine documentele participantului care s-a înregistrat cu aceasta.

Nu se poate folosi aceeaşi adresă de e-mail pentru accesarea şi descărcarea certificatelor mai multor participanţi.

În cazul în care aveţi deja un cont activ în platforma my.ralcom.ro, vă rugăm să vă conectaţi folosind datele primite la activare şi să accesaţi secţiunea Evenimente pentru a selecta Congresul SRATI 2018.
Înainte de a descărca certificatul de participare, este necesar să completaţi chestionarul de evaluare disponibil în cont.