AL 43-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 11-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 9-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN
DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 16-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 4-LEA SIMPOZION "ROMÂNIA DODOLOAȚĂ" AL SOCIETĂȚILOR
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
Manifestări însoţite de expoziţia medicală specializată , ediţia a 16-a

10 - 14 MAI 2017

Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia

Documente de participare emise de O.A.M.G.M.A.M.R.

În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului de participare cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Congres și să semneze tabelul de prezență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți, deschis pe perioada Congresului în holul Hotelului Palace.
Tabelul de prezență și fișa trebuie completate personal de către participant, iar datele trebuie scrise citeț pe cele două documente. Participanții pot completa fișa de evidență direct la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți din Hotel Palace sau o pot descarca și completa înainte de începerea evenimentului.
În cazul în care fișa este completată înainte de eveniment, aceasta trebuie adusă în original la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți din holul Hotelului Palace, unde va fi înmânată personalului de la desk în momentul ridicării materialelor de Congres.
După închiderea manifestării, documentele de participare vor fi trimise prin poștă de secretariatul Congresului către asistenți pe adresa profesională completată în formularul de înregistrare la eveniment.
Până la emiterea certificatului de către O.A.M.G.M.A.M.R., în conturile my.ralcom.ro ale asistenților vor fi disponibile certificatele de participare fără credite EMC, care să ateste participarea la Congres.

Notă:

Vă rugăm să vă asigurați că CNP-ul completat în fișa de evidență este cel corect, acesta trebuie redat cu maximă acuratețe întrucât este necesar la identificarea participantului în sistemul O.A.M.G.M.A.M.R.
Redarea incorectă a acestuia va face imposibilă identificarea participantului și acordarea certificatului de participare.
Certificatele nu vor fi emise de către O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participanții care nu au semnat tabelul de prezență pe perioada Congresului și nu au predat fișa de evidență la Biroul de Informații și Înregistrări Participanți.