AL 44-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 12-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 10-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN 
DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 17-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 5-LEA SIMPOZION "ROMÂNIA DODOLOAȚĂ"
AL SOCIETĂȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
Manifestări însoţite de expoziţia medicală specializată
  , ediţia a 17-a

09 - 13 MAI 2018

Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România

Reguli de redactare a rezumatelor

1/ Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea formularului online de înscriere rezumate.
  
2/ Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail (indiferent dacă este sau nu aferentă Congresului şi/sau companiei Ralcom Exhibitions srl), NU vor fi acceptate.

3/ Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare. 
Nu vor fi acceptate pentru prezentare în cadrul Congresului și publicare rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant. 
Autorii rezumatelor acceptate vor beneficia de taxa redusă de înscriere până la data de 31 ianuarie 2018.


4/ Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limbile română şi engleză şi nu vor depăşi 250 de cuvinte (pentru fiecare opțiune de limbă). 
Formularul online este configurat să nu accepte rezumate care depășesc această limită, deci vă rugăm să vă asigurați că rezumatele sunt adecvate ca mărime înainte de a le înscrie online. 
Este recomandat să scrieți rezumatul într-un document Word așa încât să puteți folosi funcția Word Count pentru a vă încadra în numărul maxim de cuvinte alocat.
Autorii, cu afilierea acestora și bibliografia nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte. 

5/ Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă:
a) introducere - scopul, obiectivele cercetării;
b) material şi metode;
c) rezultate;
d) concluzii (se vor evita formulări ambigue de tipul „rezultatele vor fi discutate”);
e) referințe.

6/ Conținutul prezentării în cadrul congresului trebuie să cuprindă aceeași structură ca mai sus. 

7/ În cazul prezentărilor de caz clinic, acestea ar trebui să se refere la probleme rar întâlnite în practica clinică sau la opțiuni terapeutice nou introduse și rar utilizate până în prezent. Conținutul rezumatului și, în cazul acceptării, al prezentării, trebuie să cuprindă:
a) Introducere/justificare - un rezumat despre condiția clinică pe care acest caz o prezintă, ce este neobișnuit în legătură cu cazul;
b) Prezentarea de caz clinic - detalii legate de caz, investigații, tratament, rezultate;
c) Discuție - o scurtă descriere a datelor deja prezente în literatură în legătură cu cazul prezentat, evidențierea importanței condiției clinice descrise, explicații legate de tratamentele aplicate și efectele acestora;
d) Referințe;
e) Particularitatea cazului - ce este rar în legătură cu acest caz și ce ar trebui reținut din el.

8/ Redactarea rezumatelor:
• Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
• Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii sau schiţe.
Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.
• Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală. 
Rezumatele vor fi publicate în forma trimisă de autor, fără revizuire.
• Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional. Se vor evita toate numele și referințele geografice în corpul rezumatului.
• În conformitate cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.


9/ Numărul de co-autori va fi limitat la maximum 10 (inclusiv autorul prezentator).
În cazul în care înscrieți mai multe rezumate și unii co-autori se regăsesc în mai multe rezumate, vă rugăm să scrieți prenumele la fel în toate cazurile, pentru a evita eventuale erori în indexul culegerii de rezumate și în adeverințele pentru lucrări.

10/ Datele de identificare ale autorilor vor cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenumele complet, numele de familie, instituţie/spital, departament/secție, oraş, ţară.
Nu se vor utiliza titluri profesionale/academice.

11/ Bibliografia nu este obligatorie
În cazul în care autorul dorește să includă referințe bibliografice se vor oferi cel mult două referinţe bibliografice citate la finalul rezumatului.

12/ Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
- să se asigure că lucrările trimise nu trebuie să fi fost prezentate în vreo altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională înaintea Congresului SRATI 2018.

13/ Formular de declarare a conflictelor de interese
Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor. 
Formularul de declarare a conflictelor de interese este disponibil în formularul online de înscriere a rezumatelor.

14/ Înainte de data limita de trimitere a abstractelor, acestea pot fi accesate și modificate de autor.

15/ Autorii vor fi anuntați dacă abstractul a fost acceptat începând cu data de 15 martie 2018.

16/ După ce abstractul este acceptat, autorul va primi un e-mail în care i se va confirma acest lucru și i se va indica formatul în care trebuie realizat e-posterul, data limită până la care acesta poate fi trimis și adresa la care poate face acest lucru.