AL 44-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 12-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ 
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 10-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN 
DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 17-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR
DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 5-LEA SIMPOZION "ROMÂNIA DODOLOAȚĂ"
AL SOCIETĂȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA
Manifestări însoţite de expoziţia medicală specializată
  , ediţia a 17-a

09 - 13 MAI 2018

Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România

TEMATICĂ

• Managementul căilor aeriene
• Monitorizarea respiratorie și hemodinamică
• Optimizarea managementului perioperator
• Terapia de repleție volemică
• Transfuzia - beneficii şi riscuri
• Sedarea şi Analgezia
• Ghiduri şi protocoale - beneficii şi limite
• Infecţie, Sepsis, Disfuncţii de organe
• Antibioterapia - strategii
• Tehnici de suport ventilator
• Metabolism, Nutriţie şi Disfuncţii endocrine
• Dezechilibre acido-bazice
• Resuscitarea cardio-pulmonară
• Terapia paleativă la pacienţii din terapie intensivă
• Medicina de dezastre
• Standarde de siguranţă şi calitate în anestezie si terapie intensivă
• Aspecte de etică şi legalitate în terapie intensivă
• Metode noi educaționale
• Varia